Blog Archive

Thursday, 11 April 2013

LA TRUFFA DELLA LISTA FIFO! da BBLUE (CARBON SOLUTIONS GLOBAL LTD)


LA TRUFFA DELLA LISTA FIFO! da BBLUE (CARBON SOLUTIONS GLOBAL LTD)


IL NEWSLETTER BBLUE DAL 18 Marzo 2013

Cari Proprietari Business bblue, 

Vi caratterizza lo spirito di competizione? Vi piace essere un vincitore? Volete vincere e avere l'opportunità di migliorare il vostro business? Se è così, accettate la nostra nuova sfida, che inizia il 18 marzo 2013, e preparatevi per i cambiamenti proprio ora!

Cosa si deve fare? Semplice. Solo ampliare il vostro business! Ogni settimana, generate almeno 3.000 BV personale. Se il BV è il più grande in una settimana, le vostre unità saranno spostate alla prima posizione nella lista FIFO in quella settimana, non importa dove siate stato posizionato prima. Perché è bene per voi? Perché noi ritireremo le unità in modo che potete godere dei benefici finanziari della competizione.

Alcune buone cose da sapere:


·    se si vince la competizione, la vostra posizione (o se avete più, la prima posizione registrata) sarà spostata in cima alla lista FIFO;
·    In caso di parità, ritireremo le unità, proporzionale con il numero di proprietari bblue con le stesse prestazioni;
·    In base alle nostre regole, un massimo di 500 unità possono essere ritirate da una posizione di un proprietario bblue, in qualsiasi settimana (ciò che significa che prima o la più alta posizione che avete nella lista fino nel momento in cui avete vinto nella competizione);


Analizziamo il newsletter:

“Cosa si deve fare? Semplice. Solo ampliare il vostro business! Ogni settimana, generate almeno 3.000 BV personale. Se il BV è il più grande in una settimana, le vostre unità saranno spostate alla prima posizione nella lista FIFO in quella settimana, non importa dove siate stato posizionato prima. Perché è bene per voi? Perché noi ritireremo le unità in modo che potete godere dei benefici finanziari della competizione."

In primo luogo la LISTA FIFO = First In, First Out = primo arrivato, primo servito (il termine FIFO assume fin dall'inizio che non si può privilegiare qualcuno), se si seguono le regole.
Che cosa dobbiamo capire ora, che per tutti noi che abbiamo investito (pacchetti Trader) e non siamo attivi in sviluppare la rete, il nostro turno non arriverà mai?
Secondo l'annuncio, tutto il tempo, saranno spostati alla prima posizione nella lista FIFO quelli  che sono attivi nel sviluppo della rete e che fanno resgistrazioni di più di 3000 Euro.

“Perché è bene per voi? Perché noi ritireremo le unità in modo che potete godere dei benefici finanziari della competizione."

Peraltro, si dice che l’azienda ritirera automaticamente le unità di quelli BBO e che quelli riceveranno i soldi; su quale base ritira l'azienda le unità di queste persone? Potrebbe che questa lista FIFO viene spostata artificialmente? Non potrebbe essere che solo poche persone beneficeranno ... cioè coloro che gestiscono questa truffa?

LA CONCLUSIONE È SEMPLICE: L'azienda non rispetta alcuna regola, ne anche le proprie regole!

THE FIFO LIST SCAM! by BBLUE (CARBON SOLUTIONS GLOBAL LTD)


THE FIFO LIST SCAM! by BBLUE (CARBON SOLUTIONS GLOBAL LTD)


THE BBLUE NEWSLETTER FROM March 18th 2013

Dear bblue Business Owner,

Are you characterized by the spirit of competition? Do you like to be a winner? Do you want to win and have the opportunity to improve your business? If the answer is yes, then accept our new challenge, which starts on March 18th 2013, and get ready for changes right now!

What do you have to do? Simple. Just expand your business! Every week, generate at least 3000 BV personally. If your BV is the biggest, in any given week, your COUs will be moved on the first position in the FIFO list in that given week; it doesn’t matter on what position you were before that. Why is this good for you? Because we will withdraw your COUs so that you can enjoy the financial benefits of the competition.

Some things you should know:


·    if you win the competition, your position (or if you have more than one, the first of them) will be moved on the top of the FIFO list;
·    if there is a tie, we will withdraw the COUs in proportion with the number of BBOs with the same performances;
·    according to our rules, a maximum of 500 COUs can be withdrawn from a position of any BBO, in any given week (which means the first or the highest ranked position in the list owned by you until winning the competition);Let’s analyze the newsletter:

“What do you have to do? Simple. Just expand your business! Every week, generate at least 3000 BV personally. If your BV is the biggest, in any given week, your COUs will be moved on the first position in the FIFO list in that given week; it doesn’t matter on what position you were before that. Why is this good for you? Because we will withdraw your COUs so that you can enjoy the financial benefits of the competition.”

First of all THE FIFO LIST = FIRST IN, FIRST OUT = first arrived, first served (the FIFO term implies from the beginning that you can’t favor anyone), which holds true if you abide by the rules.
What are we to understand now, that for all of us, those who have invested (Trader packages) and don’t develop the network, our turn will never come?
According to the newsletter, all the time, at the top of the FIFO list, the Company will move those BBOs who are active in the network marketing and who have sponsored people into the network for more than 3000 Euros. 

“Why is this good for you? Because we will withdraw your COUs so that you can enjoy the financial benefits of the competition.”

More than that, it is said that the Company will withdraw automatically their COUs and that the BBOs will receive the money. On what ground will the Company withdraw the COUs of those BBOs? Could it be that this FIFO list is moved artificially? Isn’t it more likely that only a couple of people will gain from this… those people who run this scam?

THE CONCLUSION IS SIMPLE: The Company doesn’t abide by any rules, not even its own!

Monday, 8 April 2013

PRAF IN OCHI DE 5000 DE EURO !


2013.04.05 COMUNICATUL BBLUE 


Dragi BBO,


Eforturile Carbon Solutions Global Ltd au dus la un progres major profesional. După terminarea negocierilor cu Fundația Gold Standard, un jucător deosebit de influent pe piața carbonului, suntem acum parteneri strategici.

Ca un prim pas în cooperarea noastră, CSG a fost adăugat ca partener pe site-ul oficial Gold Standard, pe care îl puteți accesa AICI. Vă puteți imagina ce înseamnă aceasta? Da, aveți dreptate… tocmai am făcut un pas major spre a ne face cunoscuți la scară largă către toată industria și către toți profesioniștii care operează în acest sistem.

De acum în colo oamenii din toată lumea pot afla de noi și prin intermediul site-ului Fundației Gold Standard! Cele mai bune urări,
Haideti sa vedem ce trebuie o companie sa faca pentru a fi partener al fundatiei GOLD STANDARD Dupa cum vedem scris la ei pe website in documenteul "Service partenership agreement" (http://www.cdmgoldstandard.org/wp-content/uploads/2011/10/GS_Service_Partner.pdf) nu trebuiesc depuse eforturi supraomenești cum ne comunica cei de la Carbon Solutions, trebuie doar platită suma de 5000 Euro/an.( asa cum scrie si in contract )

Dupa ce plătesti suma de 5000 euro, Cei de la Gold Standard iți dau dreptul să le folosești sigla si sa le apari pe website ca parteneri.

Cam despre asta este vorba in marele parteneriat! Mai pe scurt încă 5000 de Euro cheltuiți din banii membrilor pentru a arunca praf în ochi.


Sunday, 7 April 2013

ESCROCHERIA LISTEI FIFO! by BBLUE (CARBON SOLUTIONS GLOBAL LTD)


COMUNICATUL BBLUE DIN DATA DE 18.03.2013


Dragi Proprietari Business bblue , 

Te caracterizează spiritul competiției? Îți place să fii învingător? Îți dorești să câștigi și să ai oportunitatea de a-ți îmbunătăți afacerea? Dacă da, acceptă noua noastră provocare, care începe pe 18 martie 2013, și pregătește-te de schimbări chiar acum!

Ce trebuie să faci? Simplu. Doar să-ți extinzi afacerea! În fiecare săptămână, generează cel puțin 3000 de BV personal. Dacă BV-ul tău este cel mai mare, în oricare dintre săptămâni, unitățile tale COU vor fi mutate pe prima poziție în lista FIFO din săptămâna respectivă, necontând unde te-ai plasat până atunci. De ce e bine pentru tine? Pentru că îți vom retrage unitățile COU, astfel încât să te poți bucura de beneficiile financiare ale competiției.

Câteva lucruri bine de știut:

  • dacă vei câștiga competiția, poziția ta (sau dacă ocupi mai multe, prima înscrisă dintre ele) va fi mutată la începutul listei FIFO;
  • în caz de egalitate, vom retrage COU-urile, proporțional cu  numărul de deținători de afacere bblue cu aceleași performanțe;
  • conform regulilor noastre, un maxim de 500 unități COU pot fi retrase de pe o poziție a oricărui deținător de afacere bblue, în orice săptămână (ceea ce înseamnă, prima sau cea mai înaltă poziție de pe listă, deținută de tine până la momentul câștigării competiției);Haideți să analizăm comunicatul:


"Ce trebuie să faci? Simplu. Doar să-ți extinzi afacerea! În fiecare săptămână, generează cel puțin 3000 de BV personal. Dacă BV-ul tău este cel mai mare, în oricare dintre săptămâni, unitățile tale COU vor fi mutate pe prima poziție în lista FIFO din săptămâna respectivă, necontând unde te-ai plasat până atunci. De ce e bine pentru tine? Pentru că îți vom retrage unitățile COU, astfel încât să te poți bucura de beneficiile financiare ale competiției."

In primul rand  LISTA FIFO = FIRST IN, FIRST OUT = primul venit, primul servit (termenul de FIFO presupune din start că nu poti favoriza pe cineva) asta daca respecti regulile .
Ce sa intelegem acum, că noi toti, cei care am investit (pachet de investitor) și nu dezvoltăm rețeaua, rândul nostru nu va mai veni niciodată?
Conform anunțului tot timpul vor fi mutați primii in lista FIFO cei care fac partea de network și fac  înscrieri mai mari de 3000 de Euro. 

"De ce e bine pentru tine? Pentru că îți vom retrage unitățile COU, astfel încât să te poți bucura de beneficiile financiare ale competiției."

Mai mult de atât, se spune ca le vor retrage unitățile automat și că își vor primii banii, păi pe baza a ce retrage compania unitățile acestor persoane? Nu cumva această lista FIFO este mișcată în mod artificial? Nu cumva vor fi favorizate doar cateva persoane... respectiv cele care conduc escrocheria?

CONCLUZIA ESTE SIMPLĂ: Compania nu respectă nicio regulă, nici măcar propriile reguli!


Wednesday, 3 April 2013

The bblue (CARBON SOLUTIONS GLOBAL) SCAM, the CARBON CREDIT BUSINESS – a pyramidal scheme


http://bblue-scam.blogspot.com - INFORMATION UPDATED
The bblue SCAM, the CARBON CREDIT BUSINESS – a pyramidal scheme

The truth about the "bblue" SCAM
(CARBON SOLUTIONS GLOBAL LTD.)

You are probably curious to find out who, and how seriously are handled the money that you invested in the “bblue OPPORTUNITY”. We propose a short, but very enlightening documentation through which you, by your own means, can check our statements.

You don’t have to take our word for it, CHECK it by your own means!
        
You surely remember, you were told even from the beginning in the presentations held by the international staff of the CSG, of the existence of a company headquarters in London, with subsidiaries in Hungary, Slovakia, China, India, Turkey, Bangladesh and Romania. There were other statements made that in time have proven to be without any real coverage. More than that, all our statements can pe proved, as you will see, giving you thus the possibility to check yourself how things really stand.


Let’s find out together what the actual TRUTH is.

I. Company’s registered office
CARBON SOLUTIONS GLOBAL of GREAT BRITAIN
Carbon Solutions Global Ltd.
Dalton House, 60 Windsor Avenue
London UK, SW19 2RR
(public address on the company’s webpage)

It is said that we are dealing with a GREAT BRITAIN company, and if we check the company’s website (http://www.carbonsolutions.cc/echipa-noastra) we are told that the activity of this company in London is managed by Rani Virdee (a name with a certain resonance in the sector of activity of the company as well as in the country where the registered office of this company is registered). In order to find out what the truth is, we contacted someone from London asking this person to check the validity of what the company presented. Onsite, as we expected, we discovered that there is no real registered office, and after more detailed checking it has been established that this company CARBON SOLUTIONS GLOBAL LTD is a ghost company that has its registered office in a P.O. box, so no offices, no employees. Surely you all know the way to create a false legitimacy, through which any scam tries to hide the inexistence of a registered office by associating the name of the company with the country where the industry of the carbon credits started and with the people contracted only as consultants in this field.

You can find below the link where you can check this information and find out why SCAMMERS choose to create such front companies:

http://www.sfsgo.com/london-registered-office-address-service

It’s all about services for "providing the illusion of an important international company, serious and real...". Here is a short excerpt from the webpage of those providing this type of services:
The address we provide is - Your company name,
Dalton House, 60 Windsor Avenue, London SW19 2RR

The address of CARBON SOLUTIONS GLOBAL is, naturally, the same
Dalton House, 60 Windsor Avenue, London UK, SW19 2RR

A few texts translated from this page for those of you who don’t understand English:
"Do you want to give the impression that your company is larger than it really is?  By using our REGISTERED OFFICE ADDRESS, it will give the impression that you operate in an important location and that you’re active in multiple countries [....] "

CONCLUSION: The London registered office is nothing more than a front!
 
II. The company claims they have offices and sales activity in Slovakia

Visiting the official website ( http://www.bblue.cc/contact-us ) we found the following address:
Carbon Solutions s. r. o. Špitálska 2905 , Komárno 945 01
When we checked the Business Register of Slovakia  (http://orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=201333&SID=9&P=1) we found that the company CARBON SOLUTIONS GLOBAL from Slovakia is an older company run by a few Hungarian citizens, without any significant activity, renamed in 2012, company that has no employees and no offices (the company is only a front, its purpose being related to tax matters)
( Check the address with google street view )

CONCLUSION: The Slovakia office is just another front!


III. The bblue international staff also said last year that there were offices in India, Turkey and Bangladesh. Currently, there is no mention of them anymore. Let’s see why.

India:
https://www.facebook.com/pages/Bblue-India/539876582705126?fref=ts

The address of the office in India, with the picture of the building where the company’s offices should be located, can be found on bblue india’s  Facebook page (on the bottom of the page).
When we checked with the Indian authority similar to the Registry of Commerce, the company "CARBON SOLUTIONS" DOES NOT APPEAR AS REGISTERED and on bblue India’s Facebook page there are complaints against the company and its management.

In Turkey and Bangladesh – there is no record of the company being created or of any offices of the company, and the network marketing division isn’t open.

After having discovered all these lies, the following questions arise :
          
1. Why is the company presented to us as a successful international company from GREAT BRITAIN when in reality its registered office is a P.O. box and when the company has no employees in London???
2. Why does the management of the CARBON SOLUTIONS GLOBAL LTD “business” present us with the information that they have offices, qualified personnel and activity in multiple countries, when there is no such activity? What is the purpose?

The company’s registered office in LONDON and all those front subsidiaries are created in order to cover the fact that this is just another PYRAMIDAL scheme with Carbon Credits, started and conducted from HUNGARY.
As you have seen, their administrative activity is conducted only in Hungary and the network marketing takes place in Romania, these two being the only two countries where the “International Carbon Solutions Company” operates.

The answer to these questions is easy when we discover what they are really actually promoting.
Everything is just a beautiful story, created by people with experience in pyramidal schemes, which goes as follows:
The company CARBON SOLUTIONS is presented to us in a grandiose manner as a successful company in the field of renewable energy, in the field of carbon credit trading; after the company is presented, we are told that the company has a MLM (network marketing) division called BBLUE and also investments in carbon credits. In the company’s presentation there is talk about investing in carbon credits and how you can make MILLIONS OF EUROS if you get other people to invest in these carbon credits.

So we invest our money believing that we buy carbon credits, but in reality we get some virtual coupons called COUs. Searching on www.bblue.cc, we find in small print what these COUs actually are:

“COU (Carbon Offset Unit): a service unit, issued by Carbon Solutions Global Ltd., A COU is NOT a carbon credit. By purchasing COUs (in packages or through refilling positions), you do not become the owner of any carbon credits..." (these units are issued at the solely discretion of the company, which can issue billions of units, because these units have no value, they are ONLY virtual)

So what do we get when investing our money?
NOTHING! Some COU coupons that have no value on a trading market, you can’t sell them if tomorrow the company doesn’t exist anymore, you can’t trade them on the exchange… which is NOTHING!!!

CONCLUSION:  This BBLUE business is a PYRAMIDAL SCHEME, you only make money when other people join this business and invest and commissions are paid to members only if they bring other people into the business.

By bringing other people into the business, the money they invest go to those that entered the business earlier. All pyramidal schemes end in one way... when there are no more new people investing in the business, the scheme collapses!!!
In order to expose this SCAM, we have created a blog where we will post all new information.
On the same blog you can post if you have information that can help people who have been tricked to get their money back. More than that, we can help other people by warning them, by making the blog as widely known as possible, because the activity of this scam it yet at its beginning and something can still be done so that you won’t be tricked!